Замяна и връщане

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира писмено по имейл ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП. За целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва и изпраща Стандартен формуляр за отказ на store@salthouse.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ отговаря на ПОТРЕБИТЕЛЯ незабавно с потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

При желание на ПОТРЕБИТЕЛЯТ за замяна на продукт с друг, транспортните разходи по връщане и получаване на новия са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес:

гр. София, ул. Майстор Алекси Рилец 16, партер, (до вход В) за Солна къща.

ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОТРЕБИТЕЛЯТ за закупения продукт, включително с разходите за доставка /ако е имало такива/, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на върната стока и в случай че стоката не е повредена от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Препоръчваме на ПОТРЕБИТЕЛЯ сумите платени с наложен платеж да бъдат връщани по банкова сметка. В случай на несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за предоставяне на банкова сметка, сумите ще бъдат възстановени с пощенски запис.

На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид/нарушена или липсваща опаковка/; ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е с видими следи и/или дефекти, които са резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й.

Във връзка с чл.57 т.5. от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране.

Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок не се прилага за договори за доставка на запечатани  продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето съгласно чл. 57, т.5 от ЗЗП.