ОБЩИ УСЛОВИЯ

Солна къща ЕООД
Гр. София, ул. Московска 21Б
ЕИК 204581708
МОЛ Данко Грандебул

 

Фирмен идентификатор: Солна къща ЕООД  за продажба на стоки чрез онлайн магазин на интернет адрес https://houseofsalt.eu

Общи разпоредби:

 1. Общите условия и правила уреждат взаимоотношенията между Солна къща ЕООД, с адрес на управление гр. София, ул. Московска 21Б и булстат BG204581708, (наричан по-долу онлайн магазин) от една страна, и посетители и/или потребителите на онлайн магазина, намиращ се на интернет адрес: https://houseofsalt.eu/ (наричан по-долу Сайта), от другата страна.

 

 1. Основни понятия

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

“ПОСЕТИТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

"БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” - означава настоящите общи условия.

 

 Надзорни органи на онлайн търгивията са:

- Комисия за защита на личните данни

- Комисия за защита на потребителите

    III. Регистрация:

 1. Регистрация на сайта ни е абсолютно доброволна и безплатна.

1.1. Регистрацията е препоръчителна при пазаруване чрез онлайн магазина, като от сайта могат да пазаруват и нерегистрирани потребители, които обаче при всички положения се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

1.2. Сайтът може да бъде разглеждан от посетителите свободно, без да е необходима регистрация.

1.3. При регистрация полетата, които са задължителни за попълване са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

2.Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, снимки, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като http://www.salthouse.store не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

 1. Цени, плащане и доставка:
 2. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като http://www.salthouse.store си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.

1.1. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, включително и цената за доставка, която се извежда на отделен ред.

 1. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

2.1. Наложен платеж

2.2. Банков превод.

2.3. Плащане с дебитна/кредитна карта

2.4. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.

2.5. При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

2.6. Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно плащане чрез виртуалния ПОС терминал или с банков превод. При неуспешно плащане поръчката остава в потребителската сметка за срок от 10 дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита. Статусът на поръчката може да се следи в реално време през потребителската сметка.

 2.7. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

* Липса на наличност на поръчаната стока;

* Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

* Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

 

2.8. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера експедиционна бележка/фактура, в която е посочена поръчаната стока с дължимата за нея продажна цена, товарителница от избраната куриерска фирма с дължимата сума по доставката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка). Информация за цената на доставката може да се получи от официалната ценова листа на избрания куриер за доставка.

 1. Договорът за продажба от разстояние между http://www.salthouse.store и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на http://www.salthouse.store .
 2. Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер или може да се получи на място в някой от обектите на „Солна къща“.

4.1. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са различни в зависимост от избрания доставчик, но при всички положения са в рамките на до 7 работни дни.

4.2. Стоките се доставят на получателите чрез услугите „от врата до врата” или „до офис на доставчика” - на ръка и срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

4.4. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на нашия онлайн магазин или куриера (в случай, че няма никой на адреса) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

4.5. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на salthouse.store или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, salthouse.store задържа всички заплатени от купувача суми.

4.6. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

4.7.Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. salthouse.store не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от потребителя.

4.8. Купувачът придобива собственост върху стоката в момента, в който се плати пълна купна цена на стоката и стоката бъде поета от купувача.

 

 

 1. Отказ на поръчка и възстановяване на платената цена. Рекламации:

 

 1. Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от потребителя.
 2. Потребителят има право, без обезщетения и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й.

2.1. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

2.2. При неизпълнение на тези условия, онлайн магазинът ни запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от потребителя.

2.3. Законният гаранционен срок е 24 месеца на уредите, които се предлагат в salthouse.store.  Срокът на годност на козметичните продукти е указан на опаковката.

 

Процедура на рекламация

Ако купувачът иска да направи рекламация на стока, закупена в онлайн магазина http://www.salthouse.store , той може да използва имейла ни за контакт shop@salthouse.bg, като уточни по-специално вида на продукта, неговия код, номер на фактура или номер на поръчка и описание на дефекта. Препоръчително е да включи и снимки, документиращи неизправността. В рамките на два работни дни ще бъде информиран за по-нататъшната процедура на рекламацията или възможността за прилагане на отстъпка.

 

Aдресът, на който се изпраща заявената стока е:

xxxxxxxxxxxxxx

Купувачът ще бъде контактиран незабавно (най-късно до 3 работни дни) на дадения имейл или телефонен номер.

 1. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането в срок до 14 дни.
 2. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 

 1. Други:
 2. Защита на личните данни - с приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от salthouse.store, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на salthouse.store, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.
 3. Онлайн магазинът ни се ангажира да предоставя само услугите обявени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като salthouse.store си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н. за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на salthouse.store преди извършването на поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.
 4. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. Сайтът ни не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от сайта ни потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на salthouse.store за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от не овластено лице..
 5. При всички положения, се счита че ползвателят приел настоящите общи условия е дал своето съгласие, сайтът ни да има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др.
 6. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат единствено разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 Приложимият закон, независимо дали поръчката е направена от чужбина (или местоизпълнението и е в чужбина) е винаги и единствено само българският, към момента на последната отразена промяна на настоящите общи условия.

 

Жалбите на потребителите се обработват от продавача чрез формуляра за контакт. Продавачът изпраща информацията за състоянието на жалбата на имейл адреса на купувача.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 10.1. Ако отношенията, установени с договора за покупка, съдържат международен (чужд) елемент, тогава страните се споразумяват, че отношенията се уреждат от българското законодателство. Това не засяга правата на потребителите съгласно общо обвързващи правни разпоредби.

10.2. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или се стане невалидна или недействителна, разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната разпоредба, замества невалидната разпоредба. Недействителността или недействителността на една разпоредба не засяга валидността и ефективността на другите разпоредби.

10.3. Договорът за покупка, включително условията и реда, се архивира от продавача в електронен вид и не е достъпен.

10.4. Стандартният формуляр за отказ от договора за покупка е приложен към Общите условия.

10.5 Данни за контакт на продавача: адрес за доставка  

10.6 Адрес за връщане на пратка в България

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки